31 Δεκεμβρίου 2009

ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ.

Μετά τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις τοπικών συμβούλων και του Προέδρου του χωριού έχουμε νέο Πρόεδρο και νέους τοπικούς συμβούλους.



ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:



Πρόεδρος Δημήτριος Σαπαντζής


Σύμβουλοι


Παπαδόπουλος Αναστάσιος


Μάττα-Δικμάνη Αγγελική


Γιάντσιος Κωνσταντίνος


Γιαννίκης Νικόλαος


Κατραντζής Βασίλειος


Μαδεμλής Κωνσταντίνος



ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:



Πρόεδρος Παπαδόπουλος Αναστάσιος


Σύμβουλοι


Γιάντσιος Κωνσταντίνος


Ουζούνης Γρηγόριος


Κοντογιώργος Γεώργιος


Γιαννίκης Νικόλαος


Κύρτση Γεωργία


Μαδεμλής Κωνσταντίνος




Καλή Δύναμη και Καλή Χρονιά.